top of page

Можливості HUMAN Школа

Спілкування

Спільноти.jpg

Спільноти дозволяють об'єднати користувачів в окремих тематичних просторах. В базовій версії спільноти є відкритими, тобто будь які користувачі закладу можуть доєднуватись до них.

Навчальні матеріали

Зміст курсів.jpg

Вчителі можуть вести календарно-тематичне планування, необхідне для формування Класного журналу. Зміст курсів можна імпортувати з існуючих курсів або з Excel

Перевірка знань

Завдання.jpg

Система видачі, здачі і відправки на доопрацювання завдань дозволяє вчителям організовувати ефективний процес перевірки знань. Групові і персональні завдання сприяють персоналізації навчання

Оцінювання та відвідуваність

Оцінювання.jpg

Система надає можливість проводити поточне, підсумкове, компетентнісне і вербальне оцінювання. Автоматичні підрахунки балів спрощують роботу вчителя. Гнучкі налаштування системи оцінювання закладу і окремих курсів дозволяють використовувати систему для різних типів закладів

Планування

Календар-щоденник учня.jpg

Учні і батьки можуть переглядати розклад уроків, отримані оцінки, відсутність та запізнення, дедлайни по завданням і статуси їх виконання

Облік діяльності учнів

Облік щоденної активності учнів.jpg

Класний керівник може занотовувати в систему інформацію про щоденну активність учня. Коментар можна позначити як критична ситуація, для того щоб батьки могли звернути на це увагу. Також можна позначити статус виконання домашнього завдання учнем в школі

Звітність

Журнали і звіти.jpg

Система надає можливість для ведення, формування і друку всієї необхідної звітності відповідно чинного законодавства (Класні журнали, Журнали факультативів, гуртків і ГПД, Журнал індивідуального навчання, Журнал замін та вакансій, Свідоцтва досягнень, Табелі, додатки до свідоцтв та інші звіти). Налаштування формування pdf-звітності під потреби закладу

Аналітика

Аналітика успішності-1.jpg

Дозволяє переглядати динаміку і рівень успішності учнів, вчителів, класів, курсів і закладу в цілому

Адміністрування

Інструменти планування.jpg

Навчальні роки, семестри, розклади дзвінків і уроків. Система надає можливість створювати необмежену кількість розкладів уроків з різними правилами повторюваності і тривалості уроків, та використовувати архівні розклади. При плануванні замін та вакансій вчителі на заміні отримують автоматично доступ до курсів, які заміняють.

Кабінет управління і департаменту освіти

Спільноти.jpg

Статистичні дані про кількість користувачів, класів, курсів, наповненість класів, розподілення по паралеллям, % приєднаних користувачів

bottom of page